Penerima Program Dana Padanan Kedaireka Batch 1 Tahun Anggaran 2024

Selamat dan sukses untuk Dr. Iyep Komala dan tim, atas diperolehnya pendanaan program dana padanan Kedaireka batch 1 tahun 2024. Semoga dilancarkan dalam proses pelaksanaan program.